ONLINE TRÉNINK
Jak probíhá online trénink    S klientem se nejdříve sejdeme na osobní schůzce nebo prostřednictvím skype callu, kde se s ním blíže seznámíme, ujasníme si jeho cíl a co ho motivuje k tomuto programu. Následně ho požádáme o vypracování harmonogramu jeho běžného dne, rozpis jeho tréninkového či sportovního vytížení.    

    Klient projde online testováním zaměřeným na zjištění jeho fyzické zdatnosti, mobility či dysbalance. Vstupní testováni je doplněno o videa klienta z námi určených aktivit. Na základě zjištěných informací vytváříme klientovi tréninkový program na míru. Tréninkový plán je zasílán vždy týden dopředu a po projití klientem se doplní o videa cviků , které nejsou klientovi jasné. Klient vždy zapíše své výsledky a pocity do tabulky, což nám slouží jako výstup pro optimalizaci a nastavení náročnosti tréninkových plánů. Klientovi jsme k dispozici neustále online v případě nejasností s tréninkem, pomoci s motivací a jakýchkoliv dalších dotazů.